Podsumowanie Konferencji Jubileuszowej

W nawiązaniu do wydarzeń jubileuszowych odbywających się w oddziałach, Kraków świętuje stulecie przez cały rok cyklicznymi spotkaniami w ramach Otwartych Forów Dyskusyjnych Urbanistów, a głównym wydarzeniem była czerwcowa Konferencja Jubileuszowa – nasze święto, kiedy spotkaliśmy się, by na chwilę odwrócić się za siebie, odtwarzać w pamięci postaci, które przyczyniły się do założenia i umocnienia Towarzystwa oraz wspominać działań na rzecz jakości planowania i krajowych przepisów planistycznych. Dzięki spotkaniom i rozmowom wciąż możliwy jest realny kontakt ze sztuką planowania, niepozostającą bez wpływu na przestrzeń naszych miast. Proces zmian w Towarzystwie trwa ciągle, a retrospekcja pomaga rozumieć wagę i rolę Towarzystwa w kulturze planowania.

Poniżej publikujemy Podsumowanie konferencji jubileuszowej krakowskiego oddziału Towarzystwa Urbanistów Polskich pt. „100 lat TUP na tle przeobrażeń Krakowa”, która odbyła się 16 czerwca 2023 r. w Pałacu Wielopolskich w Krakowie (Sala Obrad Urzędu Miasta Krakowa, Plac Wszystkich Świętych 3-4). W materiale opublikowaliśmy zdjęcia wykonane przez zaprzyjaźnionego fotografa, Pana Jana Zycha, otrzymane listy gratulacyjne, a także krótkie relacje z poszczególnych paneli. Podsumowanie jest swoistym preludium do publikacji okolicznościowej na 100-lecie, w której umieścimy pełne wypowiedzi prelegentów i głosy zabrane podczas dyskusji, kontynuując ideę wydanej w 2013 r. publikacji pt. 90-lecie Towarzystwa Urbanistów Polskich w Krakowie 1923-2013 (pod red. Barbary Zastawniak i Barbary Bartkowicz).