Podsumowanie siódmego posiedzenia Komisji do spraw reformy systemu planowania

W dniu 4 grudnia 2023 roku odbyło się kolejne posiedzenie Komisji do spraw reformy systemu planowania. W trakcie spotkania, na prośbę Przewodniczącej Komisji Justyny Wieczerzak, Kolega Jakub Pietruszewski przybliżył uczestnikom spotkania opracowaną przez siebie wizję systemu planowania na poziomie krajowym. W swojej wypowiedzi zwrócił uwagę na szereg słabości w zakresie powiązań pomiędzy polityką rozwoju oraz polityką przestrzenną na terenie kraju. Wystąpienie stało się podstawą do ożywionej dyskusji dotyczącej kształtu systemu planowania w Polsce.