Podsumowanie trzeciego posiedzenia Komisji do spraw reformy systemu planowania

W dniu 25 lipca br. odbyło się trzecie posiedzenie Komisji do spraw reformy systemu planowania przestrzennego. Na wstępie omówiono aktualne wyzwania związane z oczekiwaniem na publikację ustawy z dnia 7 lipca 2023 roku o zmianie ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym oraz niektórych innych ustaw, która została podpisana przez Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z początkiem miesiąca.

Zasadniczym tematem spotkania była ocena zasadności wprowadzanego w Polsce systemu zarządzania rozwojem kraju i sposobu integracji systemu planowania rozwoju z systemem planowania przestrzennego. Na podstawie dyskusji sformułowano zarys koniecznych zmian w planowaniu przestrzennym na poziomie krajowym z uwzględnieniem instrumentów regulacyjnych i ewentualnych pomiotów odpowiedzialnych za jej prowadzenie.

Dodaj komentarz