Podsumowanie drugiego posiedzenia Komisji do spraw reformy systemu planowania

W dniu 27 czerwca 2023 roku odbyło się drugie Posiedzenie Komisji do spraw reformy systemu planowania. Posiedzenie zostało poświęcone dyskusji wokół przedstawionego w Senacie Rzeczypospolitej Polskiej stanowiska Towarzystwa Urbanistów Polskich oraz będących jego skutkiem poprawek legislacyjnych dotyczących ustawy o zmianie ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym. W trakcie spotkania omawiano stanowisko Zarządu Głównego, które zostało zaprezentowane w Senacie przez Prezesa Tomasza Majdę.

Spotkanie dotyczyło również próby stworzenia scenariusza wprowadzania reformy oraz jej konsekwencji dla systemu planowania przestrzennego ze szczególnym podkreśleniem roli Towarzystwa Urbanistów Polskich w tym procesie.