Podsumowanie szóstego posiedzenia Komisji do spraw reformy systemu planowania

W dniu 30 października 2023 roku odbyło się kolejne posiedzenie Komisji do spraw reformy systemu planowania. Posiedzenie zostało poświęcone podsumowaniu dotychczasowych prac i ustaleń Komisji oraz kolejnym krokom związanym z przygotowaniem założeń reformy systemu planowania.