You are currently viewing Przekształcanie miast – Kształtowanie polityk rozwojowych

Przekształcanie miast – Kształtowanie polityk rozwojowych

Konferencja, która odbędzie w dniach 6-7 listopada 2023 w Instytucie Kultury Miejskiej w Gdańsku (Kunszt Wodny, Targ Rakowy 11).

Głównym celem organizacji konferencji „Przekształcanie miast” jest zaprezentowanie i omówienie głównych współcześnie dyskutowanych i wdrażanych w praktyce konceptów urbanistycznych, które kształtować będą przyszłość naszych ośrodków miejskich. Intencją organizatorów jest zaproszenie praktyków (planistów I urbanistów), przedstawicieli władz samorządowych (planistów i architektów miejskich), badaczy i naukowców oraz innych osób, zajmujących się różnorodnymi aspektami planowania, projektowania i realizacji programów przekształceń.

Program konferencji zostanie opublikowany w najbliższym czasie. Udział jest darmowy, jednakże konieczna jest > rejestracja.

Więcej na temat konferencji, umieszczone zostanie na stronie Biura Architekta Miasta – w zakładce „Konferencje, seminaria”, link bezpośredni:
> Przekształcanie miast – Kształtowanie polityk rozwojowych (wersja polskojęzyczna)
> Transforming Cities – Shaping Development Policies (wersja angielskojęzyczna)