You are currently viewing „Rewolucja kopernikańska” w systemie planowania przestrzennego – nowe instytucje, nowe zasady – nowa przestrzeń?

„Rewolucja kopernikańska” w systemie planowania przestrzennego – nowe instytucje, nowe zasady – nowa przestrzeń?

Termin: 25 października 2023 r. (jak zawsze ostatnia środa miesiąca)
Godzina: 17.30

Miejsce: Katowice, ul. Krasińskiego 8, sala multimedialna 062

Naszym prelegentem będzie:

MARCIN ROSEGNAL – prawnik, administratywista, urbanista, trener, pośrednik nieruchomości, zarządca nieruchomości, praca doktorska z zakresu planowania i zagospodarowania przestrzennego, EMBA, LL.M.. Absolwent studiów podyplomowych z planowania przestrzennego, rewitalizacji, ochrony środowiska, prawa budowlanego, zamówień publicznych z procedurami FIDIC, zarządzania zasobami ludzkimi.
Autor publikacji naukowych z zakresu prawa planowania i zagospodarowania przestrzennego, prawa budowlanego, utrzymania obiektów budowlanych, specustawy drogowej, ochrony zabytków oraz postępowania administracyjnego. Prelegent międzynarodowych i krajowych konferencji naukowych, autor szkoleń z zakresu prawa budowlanego i umów zawieranych w procesie budowlanym, planowania i zagospodarowania przestrzennego, ochrony przyrody, ochrony zabytków, postępowania administracyjnego.
Autor kilkudziesięciu opracowań planistycznych. Członek licznych komisji urbanistyczno-architektonicznych. Wieloletnie doświadczenie w
zarządzaniu projektami współfinansowanymi ze środków europejskich, w tym z branży budowlanej. Członek Stowarzyszenia Urbaniści Polscy.