You are currently viewing Ustawa o zmianie ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym przekazana do podpisu Prezydenta

Ustawa o zmianie ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym przekazana do podpisu Prezydenta

Na posiedzeniu Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej odbywającym się w dniu 7 lipca 2023 roku zakończony został proces parlamentarnych prac legislacyjnych. W trakcie posiedzenia przyjęto jedynie część spośród szeregu istotnych poprawek Senatu Rzeczypospolitej Polskiej, które zostały wprowadzone w czerwcu 2023 roku. Popierane przez środowiska zawodowe urbanistów oraz korporacje samorządowe poprawki merytoryczne dotyczące między innymi wydłużenia okresu przygotowania planów ogólnych gmin nie spotkały się z akceptacją parlamentu.

Ostateczne brzmienie ustawy, uwzględniające część poprawek izby wyższej parlamentu, zostało przekazane Prezydentowi Rzeczypospolitej Polskiej w dniu 11 lipca 2023 roku.