Zapis przebiegu konferencji szkoleniowej dotyczącej ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym

W dniach 19 oraz 20 października 2023 roku w Ministerstwie Rozwoju i Technologii odbyła się konferencja podsumowująca zmiany wprowadzone do ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym w związku w wejściem w życie ustawy z dnia 7 lipca 2023 roku o zmianie ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym oraz niektórych innych ustaw.

Zapis transmisji tego wydarzenia dostępny jest dla wszystkich zainteresowanych w formie utrwalonego zapisu poszczególnych wystąpień.