You are currently viewing Zaproszenie na zebranie ogólne w ramach cyklu współczesne narzędzia planowania

Zaproszenie na zebranie ogólne w ramach cyklu współczesne narzędzia planowania

W dniu 24 stycznia 2024 roku o godzinie 17.00 odbędzie się kolejne zebranie ogólne Oddziału w Gdańsku. Tym razem spotkanie dotyczące roli sztucznej inteligencji w planowaniu miast i regionów poprowadzone zostanie przez naszą Koleżankę Dorotę Kamrowską-Załuską, która opowie o swoich badaniach naukowych.

Wraz z poszerzającym się dostępem do Big Data i wzrastającą ich wiarygodnością w badaniu bieżących procesów przestrzennych pojawiły się nowe możliwości analizy i kształtowania współczesnych środowisk miejskich. Powstające narzędzia oparte na sztucznej inteligencji pozwalają projektować polityki przestrzenne odpowiadające na obecne wyzwania jak na przykład adaptację do zmian klimatu, czy chaos przestrzenny w miastach.

Spotkanie odbędzie się w Kunszcie Wodnym w siedzibie Instytutu Kultury Miejskiej przy Targu Rakowym 11 w Gdańsku.