Akty prawne regulujące planowanie przestrzenne – dyskusja

Za nami kolejne, XC Otwarte Forum Dyskusyjne Urbanistów. Tematem spotkania w sierpniu były Akty prawne regulujące urbanistykę oraz planowanie przestrzenne w kontekście sukcesów, porażek i wyzwań dla Krakowa, w nawiązaniu do obchodów roku jubileuszowego TUP. 

Na początku spotkania chwilą ciszy uczciliśmy pamięć kolegi Zygmunta Ziobrowskiego, którego pożegnaliśmy kilka godzin wcześniej na krakowskim cmentarzu na Salwatorze.

Dyskusje rozpoczęły dwie prelekcje. Pierwsza, kolegi Jacka Banduły pt. Planowanie przestrzenne do 2023 r. oraz druga, kolegi Tomasza Babicza pt. Planowanie przestrzenne po zmianach w 2023 r. Po wykładach dyskutowaliśmy o nowych regulacjach w planowaniu przestrzennym. Koleżanki i Koledzy zwrócili uwagę na odpowiedzialność w działalności projektowej urbanistów i w podejmowaniu decyzji wszystkich uczestników procesów przestrzennych.

W Forum uczestniczyło 42 członków i sympatyków oddziału. Spotkaliśmy się w Małopolskim Laboratorium Budownictwa Energooszczędnego na Kampusie Politechniki Krakowskiej, za gościnę dziękujemy Dyrektorowi placówki prof. Marcinowi Furtakowi.

Kolegom z Zarządu, Jackowi i Tomkowi, dziękujemy za nagranie i udostępnienie wykładów.
Zachęcamy do ich obejrzenia.


Część I
Jacek Banduła (Pracownia Projektowa Architektury i Urbanistyki) Planowanie przestrzenne do 2023 r. – przegląd najważniejszych regulacji

Część II
Tomasz Babicz (Pracownia Urbanistyczna Wydziału Planowania Przestrzennego Urzędu Miasta Krakowa) Planowanie przestrzenne po zmianach w 2023 r. – przegląd najważniejszych regulacji