Podsumowanie piątego posiedzenia Komisji do spraw reformy systemu planowania

W dniu 19 września 2023 roku odbyło się kolejne posiedzenie Komisji do spraw reformy systemu planowania. Posiedzenie zostało poświęcone prowadzonym konsultacjom społecznym dotyczącym projektu rozporządzenia Ministra Rozwoju i Technologii do ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym w sprawie sposobu przygotowania projektu planu ogólnego gminy.

Dodaj komentarz