Visions for 2030.

URBAN DEVELOPMENT TRENDS OF THE VISEGRAD4 REGION Publikacja powstała w wyniku współpracy stowarzyszeń urbanistów krajów Grupy Wyszehradzkiej: MUT – Hungarian Society for Urban PlanningAUUP – Association for Urban and Regional…

0 Komentarzy